Hvem er Balsac ?

Her kommer der et par linjer om mig, når tiden ellers lige vil tillade det...

Jeg kan vel også lige så godt lægge ud med at true med et par billeder af undertegnede